Menu

Колекторен миканит

 

КОЛЕКТОРЕН МИКАНИТ

 

 

  • ОБЩО ОПИСАНИЕ:

Колекторният миканит е електроизолационен материал направен от калцинирана слюдена хартия (мусковит) и модифициран епоксиден свързващ състав. Отделните слоеве импрегнирана слюдена хартия са свързани при висока температура и високо налягане във формата на твърди листове. Прецизна дебелина се постига след шлифоване.

Колекторният миканит отговаря на изискванията по IEC 371-3-3, тип P9 за стандарт на качество.

  • ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Номинална дебелина

мм

0,40 ¸1,20

IEC 371-2

Толеранс (средна стойност)

мм

±0,01

IEC 371-2

Съдържание на слюда

%

92¸95

IEC 371-2

Свързващ състав

%

5¸8

IEC 371-2

Плътност

г.см -3

» 2,3

IEC 371-2

Якост на огъване

МРа

мин. 250

IEC 371-2, ISO 178

Диелектрична якост

кV.мм –1

мин. 28

IEC 243

Свиваемост

-        еластична

-        пластична

%

%

макс. 3

макс. 3

IEC 371-2

IEC 371-2

 

  • ПРИЛОЖЕНИЕ:

Колекторния миканит се използва за сегментна изолация на колектори на електрически машини. Възможно е да бъде рязан и щанцован лесно.

  • СЪХРАНЕНИЕ:

При нормални условия на съхранение периода е неограничен.

  • ФОРМА НА ДОСТАВКА:

Листове– 1000 х 500 мм ± 2 %

Ленти– ширина мин. 40 мм, дължина макс. 1000мм ±10мм

нагоре